Նորք-Մարաշ 13-րդ փողոց, 38 տուն, Երևան, ՀՀ
sourcefound.management@gmail.com
+374-77-622003

Սորս հիմնադրամ

Մեր մասին

about-d-1
source-team-2

հիմնադրված`
2013 թվականին

Հիմնադրամի գործունեությունը ուղղված է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքների կյանքի որակի բարելավմանը, նրանց առողջական, ֆիզիկական և մտավոր զարգացմանը նպաստող ծրագրերի իրականացմանը։

Մասնագիտական և ծնողական ուժերը կենտրոնացնելով երեխաների վրա՝  մենք

նպաստում ենք երեխաների հմտությունների զարգացմանը,

ապահովում ենք նրանց խնամքը տանը և կենտրոնում,
տրամադրում ենք վերականգնողական ծառայություններ, ինչպես նաև ադապտացված հատուկ գույք, կահույք և պարագաներ՝ հարմարեցնելով միջավայրը նրանց կարիքներին
իրականացնում ենք միջոցառումներ, որոնք օգնում են նրանց հնարավորինս ինտեգրվել հասարակությանը։

Մեր առաքելությունը

Մեր առաքելությունն է բարելավել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքների կյանքի որակը:

Մեր տեսլականը

ՍՈՐՍ հիմնադրամը ձգտում է տեսնել մի աշխարհ, որտեղ մենք միասին հնարավորինս աջակցում ենք հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին, խթանում ենք նրանց ներգրավվածությունը հասարակական կյանքին և աշխատանքում, հիմնում ենք նոր միջազգային ստանդարտներ և բավարարում ենք դրանք։

Մեր արժեքները

Սոցիալական պատասխանատվություն
Ազնվություն
Անհատական մոտեցում
Հզորացում
Հավասարություն
Ներառականություն
Հաշվետվողականություն

բարձրակարգ մասնագիտական խումբ

Մեր ծառայությունները

Անհատական օգնականի ծառայություն

Լոգոպեդի ծառայություն

Էրգոթերապիա

Երաժշտական թերապիա

Արտ-թերապիա (կավագործություն)

Հատուկ մանկավարժի ծառայություն

Հոգեբանի ծառայություն երեխաների և ծնողների համար

Կինեզոթերապիա / ադապտիվ մարմնամարզություն

Վարքային թերապիա

երկարաժամկետ / կարճաժամկետ

Մեր ծրագրերը

«ՍՈՐՍ Տնակ»

«ՍՈՐՍ Տնակ» զարգացման կենտրոնը միջազգային մոդելի հիման վրա մշակված սոցիալական ծրագիր է, որն իրականացվում է 2017թ․-ից։

«Անհատական օգնական»

Բացառիկ ծրագիր, որի հիմնական նպատակն է հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին անհատական ուղեկցող օգնականների ծառայություն տրամադրելու միջոցով նպաստել երեխաների և նրանց ընտանիքների կյանքի որակի բարելավմանը։ Ծրագիրն իրականացվում է 2016 թ․-ից

Սոցիալական ձեռնարկատիրություն

ՍՈՐՍ հիմնադրամի արտադրական ճյուղը ստեղծվել է նպատակ ունենալով լրացնել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար նախատեսված գույքի և ադապտացիաների արտադրության ոլորտի բացը տեղական շուկայում։

Այլ ծրագրեր

Մասնագիտական ծնողական վերապատրաստումներ, փորձի փոխանակում և այլ ծրագրեր
Մեր գործընկերները / հովանավորները