քարտեզագրումն իրականացվել է ՍՈՐՍ հիմադրամի կողմից

Զարգացման առանձնահատկություններով հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար անվճար ծառայություններ Երևան քաղաքում

Ոչ պետական բարեգործական կազմակերպություններ, հիմնադրամներ, հասարակական կենտրոններ և այլ ծառայություններ

(ընտրել կազմակերպություններն ըստ տեսակի քարտեզի վրա առանձնացնելու համար)
Բոլորը

Ոչ պետական անվճար կենտրոններ/կազմակերպություններ

երկարաժամկետ ծառայություններ

Ոչ պետական մասնակի վճարովի կենտրոններ/կազմակերպություններ

երկարաժամկետ ծառայություններ

Պետական հատուկ դպրոցներ և սոցիալական կենտրոններ

երկարաժամկետ ծառայություններ

Բժշկական վերականգնողական կենտրոններ

(պետպատվերով 1 կուրս և այլ վճարովի վերականգնողական ծառայություններով)

կարճաժամկետ ծառայություններ